Нохчийн меттан шарна лерина

Республикин Мехк-Ден сацамца дIахьош долчу нохчийн меттан шарна лерина Нохчийн Республикин къоман политикин, арахьарчу зIенийн, зорбанан, хаамийн министерствос лерринчу программица